Společnost byla založena v roce 1995, původně jako zámečnická dílna s necelou desítkou zaměstnanců a své zázemí v podobě výrobní haly nalezla v Dolních Životicích. Prvním velkým mezníkem byl v roce 1996 počátek výroby opotřebitelných náhradních dílů, čímž společnost získala to nejdůležitější, čím se jen může firma prezentovat, začala vyrábět vlastní produkty. Aby byla společnost schopna dlouhodobě využít výrobní kapacity, bylo dalším, a zcela logickým tahem zřízení obchodního oddělení se skladem, které zajišťovalo odbyt náhradních dílů a prezentovalo společnost na výstavách a veletrzích, které v době počátků internetu hrály spolu s dobrou kvalitou výrobků hlavní roli při získávání nových obchodních   kontaktů. Díky náročnosti výroby náhradních dílů, které přicházejí do přímého kontaktu s půdou a čelí tak velkému opotřebení byly výrobní haly postupně vybaveny technologiemi k tvarování a zušlechťování oceli, což znamenalo pro společnost velký posun kupředu a ruku v ruce s těmito změnami byla i investice do vybavení vlastního konstrukčního pracoviště.

V roce 2001 převzala společnost kompletní výrobní program zemědělské techniky od opavské strojírenské firmy OSTROJ Opava a.s. a začala vyrábět vlastní zemědělské stroje pod značkou OPaLL-AGRI s.r.o., což bylo takříkajíc druhým velkým mezníkem, který firmu posunul do ligy velkých výrobců zemědělských strojů.  V návaznosti na rozvíjející se výrobu a dobré prodejní výsledky přestávaly stačit kapacity, co se výrobních prostor týče, proto společnost zakoupila bývalý areál zemědělského výzkumného ústavu ÚKZUZ v nedalekých Herticích, kam po rozsáhlé rekonstrukci přestěhovala v roce 2005 kancelářské prostory a sklad náhradních dílů. Rozsáhlý areál také umožnil zřízení nové prodejny, servisní dílny a výstavní plochy, kde si mohou zákazníci prohlédnout sortiment nabízené zemědělské techniky. O dva roky později se přestavby dočkal i původní výrobní areál v Dolních Životicích, kde byla vystavěna nová hala a zároveň se investovalo i do zázemí pro zaměstnance.

V roce 2014 rovněž započala stavba nové výrobně-montážní haly. Na ploše bývalého zemědělského brownfieldu vyrostlo výrobní zázemí o rozloze téměř 5000 m2, které poskytlo prostory pro umístění nových svařoven, výrazně se také podpořila finalizace produktů díky několika lakovnám, jak pro stroje, tak i pro náhradní díly. V další části nové haly je umístěn sklad montážních dílů, na který navazuje vlastní montáž se čtyřmi samostatnými montážními pracovišti. Samozřejmostí je kvalitního zázemí pro zaměstnance, a to nejen v oblasti sociální, ale také velká školící místnost pro zdokonalování dovedností našeho personálu.  Nová výrobní hala byla slavnostně otevřena dne 10.9.2015 za přítomnosti předních představitelů zemědělského sektoru v čele s ministrem zemědělství Mariánem Jurečkou, který na své rodinné farmě rovněž využívá techniku OPaLL-AGRI s.r.o. Součástí slavnostního otevření bylo mimo přestřižení pásky také aktivní představení techniky OPaLL-AGRI na poli a bohatý doprovodný program, jehož děním přítomné provázel moderátor Radek Erben, známý z televize či rádia. Mimo prostory a budovy umístěné v Herticích a Dolních Životicích má společnost v rámci České republiky také dvě obchodní pobočky. První se nachází v Golčově Jeníkově okrese Havlíčkův brod a hlavní náplní pobočky je prodej dílů a strojů v oblasti severní poloviny Čech. Rozlehlý areál byl zakoupen v 2012 a tvoří jej administrativní budova a velká skladová hala. Druhá pobočka je umístěna v okresním městě Jindřichův Hradec a pracovníci obchodně zastřešují prodej strojů a dílů v oblasti jižní poloviny Čech. Sklad a kanceláře se nacházejí v prostorné hale.