Název projektu: OPaLL-AGRI MARKETING


Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0009086


Název programu podpory: Marketing


Účast na veletrzích podpoří exportní možnosti společnosti OPaLL-AGRI s cílem navázat nové obchodní vztahy, jak s odběrateli, tak i dodavateli – dojde k posílení růstových motivací, marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR (územně i produktově), vstupovat na ně a udržet se na nich. Díky tomu žadatel zvýší svou mezinárodní expanzi, rozšíří exportní působnost a své výrobní a prodejní aktivity.


Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


Název projektu: Úspory Energie OPaLL- AGRI s.r.o.

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013804

Popis projektu:

Cílem projektu je provést energeticky úsporná opatření prostřednictvím nákupu úspornější výrobní technologie, úspornějšího osvětlení.

Doba realizace projektu: 30. 4. 2018 - 30. 4. 2021

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.