Společnost OPaLL-AGRI s.r.o. patří k největším tuzemským výrobcům zemědělských strojů a k jednomu z největších výrobců opotřebitelných náhradních dílů v rámci celé Evropy. Rovněž je s více než stočtyřiceti pracovníky významným zaměstnavatelem v rámci Opavska a práci dává také dalším kooperujícím firmám i drobným živnostníkům, což je neméně důležité pro udržení zaměstnanosti v regionu. Z původně strojírenské se společnost vyprofilovala na obchodně-strojírenskou firmu s přímými vazbami na sektor zemědělství, a to nejen v rámci obchodních vztahů, ale také v návaznosti na zpětnou vazbu od zemědělců, které je využíváno pro úpravy stávajících a vývoj nových modelů zemědělských strojů. Společnost OPaLL-AGRI s.r.o. je silnou a stabilně se rozvíjející společností, která si je však dobře vědoma, čím jsou tvořeny její pevné základy. Jsou to především spokojení zákazníci a tým zaměstnanců pracujících pro stejný cíl, kterým je kvalitní výrobek.