personalistka
Ing. Michaela Vyhlídalová
Mobil: +420 720 025 322
E-mail: michaela.vyhlidalova@opall-agri.cz

mzdová účetní
Ing. Zuzana Vladařová
Mobil: +420 722 922 698
E-mail: zuzana.vladarova@opall-agri.cz