Dłuto prawe

Na sklepě

Wspornik prawy

Na sklepě

Wspornik lewy

Na sklepě