Stroj NEPTUN-PEGAS II při práci v oblasti Uljanov, Rusko. NEPTUN-PEGAS II v pracovní šířce 10 m agregován s traktorem o výkonu 370 hp je schopen zpracovat za den až 240 ha.

Tento diskový kypřič je na východě často vyhledáván především pro svou univerzálnost v posklizňové úpravě půdy podmítkou. Potvrzení špičkové kvality diskového kypřiče s podvozkem NEPTUN se odráží ve stupňujícím se zájmu ze strany ruských zemědělců a skokovému nárustu objednávek.