logo-operacni-program-zamestnanost
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013940
Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II – OPaLL-AGRI, s.r.o.
Číslo a název výzvy: 03_19_097 Podnikové vzdělávání zaměstnanců II


Období realizace: 1. 10. 2019 – 30. 9. 2021

Charakteristika hlavních cílů projektu:
  • Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
  • Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků


Zaměstnanci společnosti se zúčastní vzdělávacích aktivit z oblastí:

  • Obecné IT,
  • Měkké a manažerské dovednosti,
  • Jazykové vzdělávání,
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy,
  • Technické a jiné odborné vzdělávání.

Na projekt „Podnikové vzdělávání zaměstnanců II – OPaLL-AGRI, s.r.o.“ je poskytována finanční podpora EU.


Název projektu: OPaLL-AGRI MARKETING

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0009086


Název programu podpory: Marketing

Účast na veletrzích podpoří exportní možnosti společnosti OPaLL-AGRI s cílem navázat nové obchodní vztahy, jak s odběrateli, tak i dodavateli – dojde k posílení růstových motivací, marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR (územně i produktově), vstupovat na ně a udržet se na nich. Díky tomu žadatel zvýší svou mezinárodní expanzi, rozšíří exportní působnost a své výrobní a prodejní aktivity.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


Název projektu: Úspory Energie OPaLL- AGRI s.r.o.

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013804


Popis projektu:

Cílem projektu je provést energeticky úsporná opatření prostřednictvím nákupu úspornější výrobní technologie, úspornějšího osvětlení.

Doba realizace projektu: 30. 4. 2018 - 30. 4. 2021
 

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.